CENNIK

CENNIK 2023/2024

Przyjdź i spróbuj swoich sił na PIERWSZYCH  DARMOWYCH zajęciach – dotyczy to wszystkich grup otwartych prowadzonych w Wolf Dance Studio


WAŻNE INFORMACJE: 

Umożliwiamy Państwu następujące metody płatności:

➡️ na miejscu kartą płatniczą za pomocą terminalu płatniczego – terminal płatniczy obsługuje wszystkie rodzaje kart płatniczych, a także transakcje BLIK, Google Pay, Samsung Pay i Apple Pay. 

➡️ istnieje również możliwość dokonania opłaty gotówką.
➡️ w przypadku wyboru płatności przelewem przed dokonaniem opłaty prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją, w celu uzyskania AKTUALNYCH danych do przelewu oraz poprawnego tytułu przelewu.

!!! W TYM ROKU uruchomiliśmy system obsługi klienta (system.wolfdance.pl), do którego dostęp otrzyma każdy tancerz oraz Rodzic tancerza Studia. Uruchomiliśmy również płatności  AUTOPAY

DANE DO PRZELEWU :

Wolf Dance Sp z o.o.
Szczutki 34
86-014 Sicienko
bank: mBank
nr konta: 24 1140 2004 0000 3002 8278 2285

➡️ WPISOWE:

bezzwrotna, jednorazowa opłata obowiązująca nowych tancerzy: 40 PLN (opłata ta jest jednorazową opłatą dla każdego  nowego tancerza, w ramach opłaty tej każdy tancerz oraz Rodzic niepełnoletniego tancerza otrzymują dostęp do indywidualnego konta: login oraz hasło. Oddając w Państwa ręce autorski system obsługi klienta otrzymujecie Państwo dostęp do kontrolowania obecności tancerza na treningach, rozliczeń finansowych oraz możliwość dokonywania opłat poprzez system.


➡️ KARTY TANCERZA:

→ nowy tancerz otrzymuje indywidualny dostęp do systemu (system.wolfdance.pl) oraz indywidualną kartę tancerza po dokonaniu pierwszej opłaty za zajęcia i po opłacie wpisowego

→ dostęp do systemu otrzymuje każdy tancerz na podany w karcie tancerza adres e-mail po dokonaniu zapisu (w recepcji studia i/lub dokonaniu zapisu poprzez system zgłoszeniowy)

→ dostęp do systemu posiada każdy tancerz oraz każdy Rodzic/Opiekun niepełnoletniego tancerza
→ każdy tancerz ma obowiązek zarejestrowania obecności na zajęciach  w recepcji bezpośrednio po wejściu do lokalu, oraz okazania karty tancerza przed wejściem do szatni, w celu weryfikacji aktywności karnetu oraz prawidłowego zaznaczenia obecności na zajęciach
→ kluczyki do szafek wydawane są w zamian za okazaną kartę tancerza
→ w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty należy ponownie opłacić wpisowe: 40 PLN


➡️ FAKTURY:

→ prosimy o podanie nr NIP przed dokonaniem płatności kartą lub w tytule przelewu
→ niepodanie NIP-u przed transakcją/w tytule przelewu spowoduje brak możliwości wystawienia faktury
→ faktury za wejścia na zajęcia rekreacyjne (imienne lub z NIP-em klienta) wystawiamy na życzenie klienta (maksymalnie 3 miesiące wstecz)
→ faktury wystawiamy na dane osoby dokonującej opłaty

Wszystkie pytania dotyczące płatności, faktur itp. prosimy kierować do recepcji Studia:
mail: biuro@wolfdance.pl
tel. +48 607–601-460

!!! RECEPCJA STUDIA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 15:30-22:00 !!!


➡️ opłata za wejścia na salę taneczną musi zostać dokonana z góry (do wyboru: pakiet wejść na zajęcia lub wejścia pojedyncze)

➡️ Wykupiony PAKIET jest opłatą za zajęcia grupowe i dotyczy konkretnej liczby wejść w miesiącu, które następują kolejno po sobie zgodnie z grafikiem zajęć ( nie jest to miesiąc kalendarzowy)
➡️ Kwota pakietu  jest stała dla stałych klientów i musi być uregulowana w całości na pierwszych zajęciami każdego okresu rozliczeniowego 

➡️ wykupiony pakiet jest ważny maksymalnie 28 dni (4 tyg.) i w tym czasie trzeba wykorzystać wszystkie wejścia z pakietu

➡️ osoby bez aktualnej opłaty czyli bez aktywnego karnetu nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach
➡️ Nowych członków obowiązuje bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 40 PLN, którą należy uregulować razem z pierwszą opłatą za zajęcia.
➡️ Zwrot opłaty możliwy jest jedynie w sytuacji,  gdy nie zostały wykorzystane żadne z zajęć w danym  cyklu rozliczeniowym. NIE DOTYCZY TO GRUP TURNIEJOWYCH!
➡️ Nieobecność tancerza na zajęciach nie wpływa na pomniejszenie opłaty za cykl zajęć.

➡️ zajęcia niewykorzystane można odrobić na zajęciach z tego samego stylu tańca, tej samej grupy wiekowej oraz o tej samej długości czasu trwania w dowolnie wybranej, regularnej grupie otwartej (w terminie ➡️aktywności karnetu czyli w ciągu 4 tygodni od pierwszych wykorzystanych zajęć z pakietu) 

➡️zajęcia niewykorzystane i nieodrobione przepadają

➡️„zamrożenie” karnetu tancerza jest możliwe na okres nie krótszy niż 14 dni (2 tygodnie); „zamrożenie” karnetu musi być dokonane mailem z potwierdzeniem jego odbioru; „zamrożenie” karnetu należy zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczynającym zamrożenie (nie zamrażamy karnetów wstecz)
➡️ zajęcia odbywają się przy obecności minimum 5 osób, a grupy liczące poniżej 12 osób mogą zostać połączone z innymi

➡️ w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy nie prowadzimy zajęć oraz ich nie odrabiamy i nie liczymy do pakietu zajęć

➡️ aktywność karty tancerza w grupach reprezentacyjnych startuje w dniu pierwszych zajęć w sezonie i trwa do ostatnich zajęć w czerwcu

➡️ w grupach reprezentacyjnych nie ma możliwości zamrożenia karnetu. 

ZWROTY OPŁAT:
➡️ zwrot opłaty możliwy jest jedynie W CAŁOŚCI i dotyczy sytuacji, gdy nie zostały wykorzystane ŻADNE wejścia z wykupionego pakietu (nie rozbijamy pakietów na części)
➡️ zwrotów dokonujemy po okazaniu paragonu lub dowodu wpłaty
➡️ zwrotów dokonujemy do 30 dni od dokonania transakcji

Facebook
YouTube
Instagram