STOWARZYSZENIE PRACY ARTYSTYCZNEJ

Stowarzyszenie zostało założone w 2012 roku przez trenera oraz rodziców tancerzy grupy reprezentacyjnej Wolf Gang. STOWARZYSZENIE PRACY ARTYSTYCZNEJ zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000421683, NIP: 5542918292, REGON: 341284217.

Od tej pory wspiera młodych tancerzy w rozwoju umiejętności tanecznych, organizuje obozy i szkolenia taneczne o zasięgu zarówno ogólnopolskim jak i międzynarodowym, ponadto organizuje występy, spektakle taneczne stwarzając niepowtarzalne możliwości rozwoju dzieciom i młodzież szczególnie uzdolnionej. Podejmowanie nowych wyzwań i stawianie nowych celów umożliwia kreowanie kolejnych tanecznych inicjatyw z myślą o dzieciach i młodzieży szczególnie uzdolnionej z Bydgoszczy.
Stowarzyszenie zajmuje się również w dużej mierze organizacją oraz pozyskiwaniem środków finansowych na organizację wyjazdów na zawody ogólnopolskie a także Krajowe Mistrzostwa w tańcu oraz Mistrzostwa Europy i Świata rozwijając w ten sposób talent dzieci i młodzieży oraz wspierając ich w rozwoju i poszerzaniu horyzontów.

JESTEŚMY DUMNI POMAGAMY ROZWIJAĆ TALENT PRZYCZYNIAJĄC SIĘ DO SUKCESÓW NASZYCH TANCERZY!

CELE SPA

 • prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie tańca
 • kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności w dziedzinie tańca
 • promocja społeczności lokalnej na forum miasta, regionu , ogólnopolskim i międzynarodowym
 • inspirowanie do podejmowania niekonwencjonalnych działań dotyczących oświaty, kultury i sztuki;
 • udzielanie wsparcia utalentowanej młodzieży i dzieciom w uprawianiu wszelkich dziedzin z zakresu kultury, sztuki, nauki, turystyki i sportu;
 • edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych
 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych

DZIAŁANIA SPA

 • organizowanie i prowadzenie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie tańca a w tym organizowanie zajęć warsztatowych w zakresie kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży,
 • pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym;
 • organizowanie wyjazdów turystycznych: kolonie, półkolonie, obozy;
 • organizowanie wyjazdów na imprezy kulturalne oraz artystyczne a w tym konkursy taneczne, zawody i imprezy taneczne o charakterze sportowym i kulturalnym na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej;
 • organizowanie konkursów i innych form twórczych rozpowszechniających kulturę, sztukę, sport i rekreację
  współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej
 • współdziałanie z władzami samorządowymi miasta i regionu oraz organizacjami sportowymi w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych i materialnych do uprawiania sportu i rekreacji.
Facebook
YouTube
Instagram